قیمت پراید ۱۳۱ EX مدل ۱۳۹۲

کاراپ> قیمت خودرو> قیمت پراید > قیمت پراید ۱۳۱ EX قیمت خودرو : ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ برند پراید نام خودرو ۱۳۱ تیپ/کلاس EX مدل ۱۳۹۲ کارکرد ۸۰,۰۰۰ رنگ خودرو سفید وضعیت رنگ یک گلگیر رنگ میباشد. وضعیت شاسی * شاسی ها سالمRead More